Bezoekersinformatie

 Locatie

Lange Voorhout

Den Haag

Data

Vrijdag 29 mei / 16.00 – 24.00 uur

Zaterdag 30 mei / 12.00 – 24.00 uur

Zondag 31 mei / 12.00 – 23.00 uur

Maandag 1 juni / 13.00 – 22.00 uur

Betalen

Wij stimuleren pin betalingen maar contact wordt ook geaccepteerd.

Glas

Er hoeft geen entree betaald te worden, maar bij de eerste consumptie aan één van de bars vragen we éénmalig € 1,00 voor de reinigings- en huurkosten voor de milieuvriendelijke ECO glazen (bier, wijn of fris). Op dit ECO glaswerk zit geen statiegeld. Achter de bar krijg je een schoongespoeld glas als je weer een drankje komt halen. Uiteraard tegen inlevering van je lege glas. Het zou fijn zijn bij het verlaten van het festival als je, je glas afgeeft bij de bar. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een beter milieu.

Bereikbaarheid

Fiets

Sportief op de fiets

Auto

Voldoende parkeergarages

Lopen

Haagse wandeling?

Ov

Wel zo makkelijk het OV

Fiets

Sportief op de fiets

Auto

Voldoende parkeergarages

Lopen

Haagse wandeling?

Ov

Wel zo makkelijk, met het OV

Overige Informatie

Goed om te Weten

Het festival is rolstoelvriendelijk

Er zijn voldoende vegetarische gerechten!

En kom je op de fiets? Parkeer GRATIS je fiets in de overdekte fietsenstallingen op het Plein of op het Buitenhof.

De Huisregels

Omdat het festival Haagse Wereld Hapjes voor iedereen een toegankelijk evenement moet zijn willen wij het ook ieder naar wens te maken. Hiervoor zijn regels nodig waar iedereen zich aan te houden heeft.

Tijdens het festival dient de bezoeker (op eventuele aanvraag van de organisatie of hulpdiensten) zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legimiteren.

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Er hoeft geen entree betaald te worden, maar bij de eerste consumptie aan een bar rekenen wij € 1,00 voor de huur en reinigingskosten van de milieu vriendelijke ECO glazen. Wanneer je een nieuw drankje komt halen krijg je een schoon gespoeld glas (wel je ‘oude’ glas meenemen). De glazen mogen dus niet weggegooid worden en graag bij verlaten van het festival het glas af te geven bij één van de bars. Op deze manier dragen we allemaal een steentje bij aan een beter milieu.

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van de security gefouilleerd of geweigerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Door bezoekers eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan flessen, glaswerk, producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen en dergelijke.

Bezit van drugs (en/of onder invloed zijn), agressiviteit of intimidatie wordt niet getolereerd.

Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de organisatie en/of security van Haagse Wereld Hapjes te worden opgevolgd.

Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival, hulphonden zijn wel welkom.

Door het betreden van het Festival Haagse Wereld Hapjes terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.

Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder toestemming van de organisatie is commercieel/professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

In het geval van klachten, van welke aard dan ook, verwachten wij dat je tot iemand van de organisatie zal wenden.

Voorkom overlast en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

Bij het niet opvolgen van onze huisregels moeten wij je eventueel naar huis sturen en kunnen wij ons genoodzaakt zien onze vrienden van de politie in te schakelen.

Namens Team Haagse Wereld Hapjes

Contact

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen?
Bericht ons via onderstaand formulier.

Vragen
Heeft u een vraag over het festival of wilt u met uw restaurant deelnemen? Contacteer ons.