Huisregels en algemene voorwaarden bezoekers

Huisregels

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels.

Toegang

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. O

ok tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Er hoeft geen entree betaald te worden, maar bij de eerste consumptie aan één van de bars vragen we € 3,00 voor de éénmalige aanschaf van milieuvriendelijke Haagse Wereld Hapjes plastic (Bier-, wijn- of fris) glaswerk. Op dit plastic glaswerk zit geen statiegeld. Achter de bar krijg je een schoongespoeld exemplaar als je weer een drankje komt halen. Uiteraard dien je, je lege glas wel in te leveren.

Aan het betreden van het festival zit geen minimumleeftijd verbonden. 

Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.

Door bezoekers meegebrachte eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen en dergelijke.

Aansprakelijkheid algemeen

Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht.

Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

Aansprakelijkheid kidspaviljoen

Het kidspaviljoen is geen opvang. Het verblijf van het kind op het kidspaviljoen en deelname aan de activiteiten blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het festival heeft betreden. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan het kind en/of goederen van het kind al dan niet veroorzaakt door derden.

Huisdieren

In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival. Hulphonden en blinde geleide honden zijn wel toegestaan.

Gebruik van alcoholische dranken

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Betaling

Er kan uitsluitend gepind worden, dit voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Er wordt niet meer gewerkt met muntjes.

Overig

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en beveiliging alsmede aan ander bevoegd gezag.

 De beveiliging en organisatie behouden zich het recht een ieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of beveiliging, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd.

Tijdens het festival kunnen foto’s of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

Voorkom overlast

 


Plaats fietsen op de aangegeven plaatsen en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

Vragen
Heeft u een vraag over het festival of wilt u met uw restaurant deelnemen? Contacteer ons.